Skip to main content
Vermogensverdeling

Tijdens je scheiding dienen alle vermogensbestanddelen in kaart te worden gebracht. Bij vermogensbestanddelen kun je denken aan alles wat van waarde is. Voorbeelden zijn de woning, de inboedel, de auto en de gezamenlijke verzekeringen.

Hypotheek en eigen huis

Bij een scheiding dienen veel praktische zaken te worden geregeld, waaronder ook je woonsituatie en de financiën die daarmee samenhangen. Als je een eigen woning hebt, dient te worden bepaald of één van de partners in de woning blijft of dat de woning verkocht dient te worden en de opbrengst hiervan kan worden verdeeld.
Als jij of je partner besluit in het eigen huis te blijven wonen, zal de ander uitgekocht moeten worden. Hiervoor zal door middel van een onafhankelijke taxatie de waarde worden bepaald om tevens discussie over deze waarde te voorkomen. Een mogelijke overwaarde of restantschuld zijn hierbij mede bepalend voor de hoogte van de uitkoopsom.

De partner die in de eigen woning blijft, zal dit met eigen middelen of door een verhoogde of nieuwe hypotheek dienen te regelen. Onze scheidingsadviseur helpt en adviseert je met deze zaken, zodat deze, ook voor later, goed en duidelijk zijn geregeld.

Verdeling van inboedel

Met de verdeling van de inboedel wordt gekeken naar wat is vastgelegd bij b.v. de notariële akte van samenwonen, of wat is beschreven in de huwelijkse voorwaarden of in de opgemaakte voorwaarden bij een geregistreerd partnerschap. Daarnaast wordt er veel in de wet geregeld waar vooral antwoord is te vinden hoe de verdeling loopt als je gehuwd bent in gemeenschap van goederen, of zoals sinds 2018 als je gehuwd bent in een beperkte gemeenschap. De daarmee samenhangende afspraken en of de wettelijke regels zullen namelijk voor een groot deel bepalend zijn hoe de verdeling van de inboedel plaats zal vinden.

Onze scheidingsadviseur helpt je bij het verdelen van deze zaken en kan aan jou aangeven waar je rekening mee dient te houden.

Verzekeringen

In de tijd dat je met je partner samen bent geweest heb je wellicht één of meerdere verzekeringen afgesloten. Sommige van deze verzekeringen vertegenwoordigen een bepaalde waarde, wat daarmee een onderdeel kan uitmaken van de verdeling. Hierbij kun je denken aan spaar- of beleggingsverzekeringen of een lijfrentepolis. Een afkoop kan worden overwogen, waarbij soms rekening gehouden moet worden met belastingheffing en/of kosten.

Daarnaast zijn er nog verzekeringen die opgezegd of aangepast moeten worden. Voorbeelden zijn een inboedelverzekering, opstalverzekering, zorgverzekering, rechtsbijstandverzekering of een doorlopende reisverzekering. Sommige verzekeringen kun je eenvoudig bij een verhuizing opzeggen of wijzigen en daarmee op één naam zetten.


Begeleiding en/of ondersteuning bij uw echtscheiding?
Neem nu contact op.