Skip to main content
Kinderen en scheiden

Een scheiding op zich is al een hele gebeurtenis waarbij veel afspraken moeten worden gemaakt. Als er kinderen bij betrokken zijn dan komen er nog veel meer aspecten bij waar rekening mee moet worden gehouden.

Gezag

Ouders hebben automatisch gezamenlijk het gezag indien het kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Wordt het kind buiten een huwelijk of partnerschap geboren dan krijgt de moeder in beginsel van rechtswege en dus automatisch het ouderlijk gezag.

Voor de vader is het anders. Hij moet eerst het kind erkennen om vervolgens samen met de moeder het gezamenlijk gezag aan te vragen bij de rechtbank. Het ouderschap geeft jullie het wettelijk recht op omgang met jullie kind(eren). Dit recht geldt ook in de regel voor degenen met wie jullie kind(eren) een hechte band hebben.

Omgangsregeling

In een omgangsregeling (bezoekregeling) worden de afspraken vastgelegd omtrent de omgang /bezoek van de kinderen bij de niet-verzorgende ouder. Deze omgangregeling kan door de ouders zelf worden opgesteld. Mede afhankelijk van de leeftijd van de kinderen zal worden bepaald hoeveel tijd de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zullen verblijven. Met name voor jongere kinderen zal dit een belangrijk onderdeel zijn om duidelijke afspraken over te maken. Een veel voorkomende afspraak is dat de kinderen om het weekend en ook de helft van de vakanties en feestdagen bij de niet verzorgende ouder verblijven.

Co-ouderschap

Indien ouders besluiten tot een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen wordt er gesproken over een co-ouderschap. In de praktijk betekent dit dat de kinderen net zo vaak bij de vader zijn als bij de moeder en dat de ouders intensief met elkaar samenwerken bij de opvoeding van de kinderen.

Dit betekent dat co-ouderschap alleen kans van slagen heeft indien de ouders in goed overleg beslissingen en keuzes kunnen maken. Ook van belang is of de kinderen zich prettig voelen in deze situatie.

Ouderschapsplan

Voor kinderen is een scheiding, net als voor de ouders, een ingrijpende gebeurtenis waar veel emoties bij komen kijken. Wanneer sprake is van een scheiding dienen de zaken rondom de kinderen goed te worden geregeld. De Mediator zorgt er samen met de ouders voor dat deze zaken in orde komen, ook voor in de (nabije) toekomst.

Bij minderjarige kinderen is het noodzaak een ouderschapsplan op te stellen. Dit kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Welke omgangsvormen worden er afgesproken? Hoe zit het met de kinderalimentatie? Wat zijn de andere praktische gevolgen van de scheiding ? Denk hierbij aan de ziektekosten regelen voor de kinderen, (tand)arts bezoek, de WA verzekering en wie haalt of brengt de kinderen.
Onze scheidingsadviseur zal voor al deze vragen naar een oplossing zoeken die past binnen de persoonlijke situatie.


Invalid Input

Vult u aub uw naam in

Vult u aub uw telefoonnummer in

Vult u aub uw e-mailadres in

Voer ub uw postcode in

Voer aub uw woonplaats in

Invalid Input

Ongeldige invoer


Begeleiding en/of ondersteuning bij uw echtscheiding?
Neem nu contact op.