27-08-2018 | Wanneer bestaat recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet ook zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Uw kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar.
  • Uw kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op uw woonadres.
  • Uw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag. Of u krijgt de zelfstandigenaftrek of kunt deze krijgen.
  • U bent alleenstaand en u werkt. Of u hebt een fiscale partner, u werkt beiden en u hebt het laagste arbeidsinkomen.

Let op!
Hebt u minder dan 6 maanden een fiscale partner en is uw arbeidsinkomen lager dan dat van deze fiscale partner? Dan telt uw fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Co-ouderschap
Bent u co-ouder? En staat uw kind bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan hebt u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind doorgaans ten minste 3 hele dagen per week in elk van de huishoudens verblijft. U voldoet ook aan deze eis als het kind om de week bij de ene en de andere ouder verblijft.

Uw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag
In de volgende tabel kunt u zien hoe hoog uw arbeidsinkomen moet zijn om recht te hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

U bereikt in 2018 nog niet de AOW-leeftijd 

Arbeidsinkomen
hoger dan
  Arbeidsinkomen niet
hoger dan
  Inkomensafhankelijke
combinatiekorting
         
 € 0    € 4.934    Geen. Krijgt u zelfstandigenaftrek? Dan € 1.052
 € 4.934    € 33.331    € 1.052 + 6,159% x (arbeidsinkomen - € 4.934)
 € 33.331    -     € 2.801

 

Kinderen en scheiden