Skip to main content

21-07-2020 | Hoe wordt het pensioen na scheiding verdeeld?

Als u gescheiden bent, behoudt u in principe het recht op (een deel van) het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Volgens de huidige wetgeving kleven daar nog wel wat haken en ogen aan. Gelukkig zijn er manieren om ervoor te zorgen dat u tijdig en...

28-10-2018 | Pensioenverevening, wat is dat? En hoe werkt dat?

Wat is pensioenverevening? De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is van kracht voor scheidingen die plaatsvinden na 1 mei 1995. Als tijdstip van scheiding geldt de datum waarop de echtscheiding of de beëindiging van de geregistreerde...

23-06-2013 | Pensioen verevening bij echtscheiding

Regel tijdig de aanspraak op pensioen!Heeft u bij uw echtscheiding (of scheiding van tafel en bed) gekozen pensioenverevening toe te passen?, dan dient u binnen 2 jaar na datum van de echtscheidingsbeschikking als afgegeven door de rechtbank de pensioenuitvoerder(s)...