28-10-2018 | Pensioenverevening, wat is dat? En hoe werkt dat?

Wat is pensioenverevening?

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is van kracht voor scheidingen die plaatsvinden na 1 mei 1995. Als tijdstip van scheiding geldt de datum waarop de echtscheiding of de beëindiging van de geregistreerde partnerrelatie is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De wet geldt niet alleen bij ‘echte’ scheidingen, maar ook bij scheidingen van tafel en bed.
Belangrijk; de wet is niet van toepassing op de verbreking van een niet-geregistreerde partnerrelatie, dus anders gezegd, ongehuwd samenwoners.

Hoe werkt pensioenverevening?

Alleen het ouderdomspensioen wordt verevend. VUT-uitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de AOW niet. Een tijdelijk ouderdomspensioen wordt niet verevend als het een pensioen is waarop alleen recht bestaat als men tot de pensioeningang in dienst blijft. Een tijdelijk ouderdomspensioen (zoals prepensioen) wordt wel verevend. Het pensioen dat opgebouwd is door vrijwillig bij te sparen in de pensioenregeling wordt ook verevend.
Lijfrenten die privé gesloten zijn bij wijze van oudedagsvoorziening worden niet verevend. Hiervoor kunnen andere regels gelden afhankelijk of u gehuwd bent in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden die hierover iets bepalen. 

Op welk deel bestaat dan een aanspraak?

De wettelijke regeling houdt in dat het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk (of het geregistreerde partnerschap) is opgebouwd, gedeeld wordt tussen beide partijen. Dit wordt ‘verevening’ genoemd. Het huwelijksgoederenregime dat van toepassing was, is hierbij in principe niet van belang. U kunt met wederzijdse toestemming ook afwijkende afspraken maken.

Voorlichten!

Pensioen is vaak een abstract begrip. Ook is het vaak een “ver van mijn bed” item, maar het is tijdens de (echt)scheiding heel belangrijk dat u zich hierover heel goed laat voorlichten. De specialisten van De Mediator kunnen u hierover alles vertellen.

Ga naar ons nieuwsoverzicht, hier vindt u alle onderwerpen mbt scheiden

Pensioen