08-11-2018 | De alimentatieverzekering

Wat is een alimentatieverzekering?

Bij een alimentatieverzekering is het de bedoeling dat de alimentatiegerechtigde een geldbedrag of een periodiek inkomen ontvangt op het moment dat de alimentatieplichtige komt te overlijden. Bij het wegvallen van de partneralimentatie kunnen er financiële problemen ontstaan, immers geheel onverwacht valt een inkomstenbron van de alimentatiegerechtigde weg.

Er zijn 2 oplossingen:

  1. de Maatwerkvariant: De alimentatieplichtige kan een nabestaandenlijfrente afsluiten die voor de ex partner voorziet in een maandelijkse uitkering als de alimentatieplichtige overlijdt. De premie voor deze lijfrente is aftrekbaar voor de belasting. De uitkeringen zijn evenwel belast bij de ontvanger.
  1. de Snelle budgetvariant: Wanneer bij overlijden van de alimentatieplichtige een bedrag ineens de voorkeur verdient, is het raadzaam dat de alimentatiegerechtigde de premie voor een dergelijke verzekering zelf betaalt. De ontvangst van het bedrag ineens blijft dan zonder fiscale gevolgen. Betaalt de alimentatieplichtige de premie, dan is successierecht verschuldigd over deze uitkering ineens.

Ga naar ons nieuwsoverzicht, hier vindt u alle onderwerpen mbt scheiden

Alimentatie, Na de scheiding