12-11-2018 | Alimentatie index cijfer 2019

Het percentage waarmee bedragen voor partner- en kinderalimentatie met ingang van 1 januari 2019 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2%.

Ieder jaar publiceert de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een percentage van indexering alimentatie per 1 januari. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar.

De indexering alimentatie zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en zal ook gepubliceerd worden in de landelijke dagbladen.

Indexatie alimentatie