18-10-2018 | Nieuwe wetgeving berekening kinderalimentatie al in 2019?

Het is nog even afwachten of de voorstellen om de wijze van vaststellen kinderalimentatie in 2019 of wellicht 2020 van kracht wordt. Het is de bedoeling dat deze nieuwe wetgeving ervoor gaat zorgen dat er meer aansluiting komt met het ouderschapsplan, de zorgregeling en de kosten voor het kind.

De belangrijkste veranderingen zullen zijn:

  • Een minimumbijdrage per ouder van € 50,00 per maand
  • Een stiefouder of een nieuwe partner hoeft niet meer verplicht mee te betalen
  • De kinderalimentatie duur loopt door tot 23 jaar bij een studerend kind
  • Het kindgebonden budget wordt geacht te worden uitgegeven aan de kosten voor het kind

Wij zullen via deze website regelmatig terugkomen op de voorgenomen wijzigingen.

Ga naar ons nieuwsoverzicht, hier vindt u alle onderwerpen mbt scheiden