25-05-2018 | Heb ik als ongehuwde ouder wel het ouderlijk gezag over mijn kind?

Deze vraag leeft bij veel vaders die ongehuwd samenwonen en een kind bij hun partner hebben verwekt. Vaak hebben deze vaders keurig aangifte van de geboorte van hun pasgeboren kind gedaan bij de gemeente en gelijktijdig het formulier ingediend voor de erkenning van het pasgeboren kind. Maar er is nog een handeling nodig om ook het gezag over het kind te krijgen, of anders gezegd het juridisch ouderschap te verkrijgen.

Mocht u niet meer weten of u ook het ouderlijk gezag heeft aangevraagd dan kunt u een uittreksel uit het centraal gezagsregister aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Uw verzoek kunt u het beste indienen bij de voor u dichtstbijzijnde rechtbank.

U dient de volgende gegevens te vermelden:

  • de naam van de minderjarige,
  • de geboortedatum en
  • de geboorteplaats

Voor dit uittreksel worden door de rechtbank geen kosten in rekening gebracht.

Ouderschapsplan