17-09-2019 | AD opent groot : “alimentatie wordt duur grapje”

Het Algemeen Dagblad van donderdag 12 september ruimt op de voorpagina en op pagina 11 veel tekst in om duidelijk te maken dat de reeds per 2019 ingezette belastingverlaging op de persoonsgebonden aftrek, in het bijzonder de aftrek voor partneralimentatie, zal leiden tot een groot aantal rechtszaken en dat advocaten en rechters het druk gaan krijgen.

Niets is o.i. minder waar, of anders gezegd, totaal niet nodig.

Op onze website hebben wij al uitvoerig aandacht geschonken aan de (fiscale) gevolgen van deze aangepaste aftrek.

Los van het feit dat het starten van rechtszaken om de partneralimentatie te verlagen in menig geval mogelijk niet succesvol zal zijn, zijn ook de gevolgen in de meeste gevallen te overzien, immers de verlaagde aftrek gaat ook gepaard met een verlaging van de inkomstenbelasting.

Daarnaast, de oplossing is simpel, eenvoudig en doeltreffend. Laat De Mediator uitrekenen wat de gevolgen voor u van deze belastingmaatregelen zijn. Vervolgens gaan wij met de alimentatieplichtige én de alimentatieontvanger in gesprek. Tijdens de Mediation bekijken wij of de afspraken uit het verleden nog voldoen en waar de oplossingen liggen. Samen uit elkaar = samen zoeken naar oplossingen.