20-06-2016 | Aanvragen gezamenlijk gezag

Het komt regelmatig voor dat ongehuwde en of samenwonende ouders ten tijde van de geboorte van hun kind alleen de erkenning hebben geregeld maar niet het (juridisch) ouderschap hebben aangevraagd. Via de website van De Rechtspraak kunnen ouders het gezamenlijk gezag achteraf samen heel eenvoudig - digitaal - aanvragen.

Beide ouders loggen in met hun DigiD. Hiervoor heeft men het Burgerservicenummer (BSN) van het kind nodig bij het invullen van het formulier. Na het invullen van het formulier wordt de aanvraag verwerkt. Vaak binnen twee weken ontvangen de ouders per post een uittreksel uit het Gezagregister, waaruit blijkt dat de aanvraag tot gezamenlijk gezag is geregeld.

Ga direct naar: aanvragen gezamenlijk gezag: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Familiezaken/32

Kinderen en scheiden