26-11-2015 | 2016 verhoging van de Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor belastingplichtigen die een kind onder 12 jaar hebben en of op zijn of haar adres staat ingeschreven, dan wel er sprake is van co-ouderschap van minimaal 3 dagen per week.

Het inkomen van de belastingplichtige moet minimaal € 4.857 bedragen. De belastingplichtige mag geen partner hebben, of de belastingplichtige is de minstverdienende partner.

Voor 2015 bedraagt de inkomensafhankelijke combinatiekorting minimaal € 1.033 en kan oplopen tot maximaal € 2.152. De opbouw naar het maximum vindt plaats bij een arbeidsinkomen vanaf € 4.857.

Voor 2016 is een verhoging voorgesteld van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De korting kent een minimumgrens van € 1.039 en kan, afhankelijk van het inkomen, stijgen naar maximaal € 2.769. Het bedrag van de maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting kan per 1 januari 2016 sneller wordt bereikt. Dit heeft te maken met de verhoging van het percentage waarmee deze korting toeneemt van 4% naar 6,159%.

Kinderalimentatie in 2015 en 2016 opvoeren als schuld in Box 3

Tot 1 januari 2015 was het voor belastingplichtigen, die kinderalimentatie verschuldigd zijn, mogelijk een forfaitaire aftrek op te voeren bij hun aangifte inkomstenbelasting.

Deze forfaitaire persoonsgebonden aftrek is per 1 januari 2015 vervallen. Door het vervallen van deze aftrek valt de kinderalimentatieverplichting niet langer onder de uitsluitingsregels voor Box 3. Hierdoor is het mogelijk om in Box 3 de contante waarde van de kinderalimentatieverplichting op te voeren als schuld. Met ingang van 1 januari 2017 wordt deze mogelijkheid door de overheid weer teruggedraaid.

Financiën