08-01-2019 | Rechtbanken hanteren m.i.v. 2019 nieuwe kostentabellen voor vaststellen kinderalimentatie.

Op basis van nieuw NIBUD-onderzoek is de tabel eigen aandeel kinderkosten aangepast. De tabelbedragen wijken toch wel enigszins af van de tabelbedragen uit 2018. Het eigen aandeel is lager geworden.

Voor het gebruik van de tabellen doet de Expertgroep Alimentatie de volgende aanbevelingen:

  • De nieuwe behoeftetabellen (2019) zijn alleen van toepassing in gevallen dat partijen na 1 januari 2019 uit elkaar zijn gegaan. Zijn partijen uit elkaar gegaan vóór 1 januari 2019, dan gelden de oude tabellen.
  • De inwerkingtreding van de nieuwe tabellen levert op zichzelf geen wijziging van omstandigheden op als bedoeld in artikel 1:401 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
  • De inwerkingtreding van de nieuwe tabellen maakt op zichzelf niet dat de eerder vastgestelde of overeengekomen behoefte van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft voldaan (artikel 1:401 lid 4 BW), dan wel met grove miskenning van de wettelijke maatstaven is aangegaan (artikel 1:401 lid 5 BW).

Alimentatie