22-09-2018 | Betaal je als stiefouder kinderalimentatie?

Na de echtscheiding betaalt veelal de vader aan de moeder kinderalimentatie voor hun kinderen. Maar hoe gaat dat eigenlijk voor de stiefouder als nieuwe partner van de moeder of vader? 
Vaak blijven na de echtscheiding de kinderen bij de moeder wonen. De vader betaalt dan een bijdrage aan de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, oftewel : kinderalimentatie. Als de moeder of vader met een nieuwe partner trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wordt de nieuwe partner stiefouder. De kinderen hebben dan een stiefvader of stiefmoeder gekregen.

Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kinderen. Volgens de wet heeft ook een stiefouder een onderhoudsplicht voor zijn stiefkinderen. Maar de onderhoudsplicht heeft alleen betrekking op die kinderen die behoren tot het gezin van de stiefouder (ingeschreven staan BRP).

In het geval dat de kinderen bij de (biologische) moeder staan ingeschreven op haar adres, houdt dat in dat de stiefmoeder (dus de nieuwe partner van de vader) géén onderhoudsplicht heeft, immers de kinderen wonen bij de (biologische) moeder en behoren dus niet tot het gezin van de stiefmoeder.

De stiefvader heeft in dit geval wél een onderhoudsplicht en wel maximaal totdat de kinderen 21 jaar zijn; ook als de kinderen op kamers wonen in verband met hun studie.
Hoeveel er dient te worden bijgedragen is afhankelijk van de situatie. De onderhoudsplicht van de stiefouder geldt alleen gedurende de tijd dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap met de nieuwe partner bestaat. Dat betekent dus dat zodra het huwelijk of het geregistreerd partnerschap met de nieuwe partner eindigt, de onderhoudsplicht ook onmiddellijk automatisch eindigt.

De onderhoudsplicht eindigt ook als de samenwoning van de stiefouder met de ouder eindigt. Het kan zijn dat de onderhoudsplicht van de (in dit geval) stiefvader invloed heeft op de hoogte van de kinderalimentatie die de vader betaalt. Een algemene regel over de wijze en mate van beïnvloeding is niet te geven: dat zal van geval tot geval bekeken moeten worden.

Samengevat:
Een stiefouder is onderhoudsplichtig voor de kinderen die tot zijn gezin behoren. De onderhoudsplicht geldt totdat de kinderen 21 jaar zijn. De onderhoudsplicht eindigt als het stiefouderschap eindigt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de specialisten van De Mediator.

Kinderen en scheiden, Alimentatie