13-09-2018 | Nieuw huwelijksvermogensrecht : van uitsluiting- naar insluitingclasules?

Vanaf 1 januari 2018 trouwen men niet meer standaard in gemeenschap van goederen. Als aanstaande echtgenoten voor het trouwen géén huwelijkse voorwaarden opstellen, geldt een zogenaamde beperkte gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat geld en bezittingen die zij bij aanvang van het huwelijk hebben (waaronder b.v. schenkingen en erfenissen) niet meer automatisch gemeenschappelijk bezit worden door het huwelijk.

Uitsluitingsclausule verleden tijd? 

Tot 1 januari 2018 was de uitsluitingsclausule in testamenten en schenkingsovereenkomsten erg populair. Deze clausule regelde dat de nieuwe partners niet meedeelde in schenkingen en erfenissen. Maar is het na 1 januari nog wel nodig een uitsluitingsclausule op te nemen? Voor pas gehuwden geldt toch automatisch de regel dat schenkingen en erfenissen buiten de gemeenschap vallen? 

Het antwoord op deze vraag is: Ja, het blijft na 1 januari 2018 belangrijk een uitsluitingsclausule op te nemen. In ieder geval voor huwelijken (gesloten voor 1 januari 2018), maar ook bijvoorbeeld voor mensen die besluiten af te wijken van de beperkte gemeenschap van goederen en in plaats daarvan een algehele gemeenschap van goederen met elkaar aangaan. 

Vanaf 1 januari 2018 is er daarom iets bijzonders: de insluitingsclausule.

Met de insluitingsclausule kan een erflater of schenker aangeven dat schenkingen en erfenissen tóch in de gemeenschap vallen, ook wanneer echtgenoten een beperkte gemeenschap van goederen hebben. Er zijn twee situaties waarin dit effect kan hebben: bij echtscheiding en bij overlijden van de verkrijger.  

De verwachting is dat er veel gebruikt zal worden gemaakt van een combinatie van uitsluiting én insluiting, namelijk uitsluiting bij echtscheiding en insluiting bij overlijden. De formulering van deze clausules (denk ook aan het besparen van erfbelasting) is een belangrijk aandachtspunt. 

Juridische vraagstukken