29-03-2018 | Wijzigt de achternaam bij huwelijk?

Veel mensen denken dat bij huwelijk/geregistreerd partnerschap de achternaam (geslachtsnaam) wijzigt. Als Nederlander, getrouwd in Nederland, is dat echter niet zo.
U houdt dus uw eigen achternaam. Dit ziet u in officiële documenten, zoals uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Door het huwelijk/geregistreerd partnerschap krijgt u de bevoegdheid de achternaam van uw partner te gebruiken. Deze bevoegdheid geldt voor beiden.
Dus als de man zijn achternaam De Boer is en de achternaam van de vrouw is Jansen, dan krijgen meneer en mevrouw door huwelijk/geregistreerd partnerschap de bevoegdheid de naam van de ander te gebruiken.
Mevrouw kan zich dus noemen: mevrouw Jansen, mevrouw De Boer, mevrouw De Boer-Jansen of mevrouw Jansen-de Boer. En meneer mag deze namen ook gebruiken.
Dit naamgebruik kunt u bij de gemeente waar u staat ingeschreven laten registreren in de Basisregistratie Personen-BRP (voorheen genaamd de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens-GBA) .De BRP geeft uw geregistreerde naamgebruik door aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, het waterschap en de Rijksdienst voor het Wegverkeer-RDW), zodat u door deze overheidsinstellingen conform het geregistreerde naamgebruik wordt aangeschreven.

Na echtscheiding verandert er niets.

Na echtscheiding/ontbinding van het geregistreerd partnerschap blijft deze bevoegdheid gewoon bestaan, zo bepaalt de wet in artikel 1: 9 lid 1 BW. U heeft daar dus geen toestemming van uw ex-partner voor nodig. Na echtscheiding/ontbinding van het geregistreerd partnerschap kunt u een eventuele wijziging in uw naamgebruik bij de gemeente waar u staat ingeschreven laten registreren in de BRP.
Aan deze bevoegdheid tot naamgebruik komt een einde op het moment van hertrouwen met een ander of het aangaan van een geregistreerd partnerschap met een ander.

Na de scheiding