21-03-2018 | Kan ik in Nederland scheiden van mijn buitenlandse partner?

Een echtscheiding in Nederland verloopt altijd via de rechter. Deze moet bevoegd zijn om het echtscheidingsverzoek te behandelen. U kunt scheiden van een partner met een andere nationaliteit als u in Nederland woont. Of als u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Aanvragen echtscheiding buitenlandse partner

In de volgende gevallen is de rechter in Nederland bevoegd. En kunt u een echtscheiding in Nederland aanvragen van uw buitenlandse partner:

  • U woont allebei in Nederland.
  • U heeft beiden Nederland als laatste verblijfplaats gehad en u of uw partner verblijft hier nog steeds.
  • Vraagt u de scheiding aan? Dan bent u de verzoeker. U moet in Nederland wonen. Of tenminste 1 jaar voorafgaand aan het verzoek in Nederland hebben gewoond.
  • Bent u verzoeker, woont u in Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u sinds 6 maanden voorafgaand aan het verzoek in Nederland wonen.
  • Vraagt u samen de scheiding aan? Dan moet 1 van u beiden in Nederland wonen.
  • De verweerder woont in Nederland. De verweerder is de partner die de scheiding niet heeft aangevraagd.

Op de echtscheiding van uw buitenlandse partner is het Nederlandse recht van toepassing. Ook als het huwelijk in het buitenland is gesloten.

Juridische vraagstukken