01-03-2018 | Afwikkelen van huwelijkse voorwaarden (periodiek verrekenbeding)

Om vast te stellen welke vermogensbestanddelen tot het gezamenlijke eigendom behoren zijn de huwelijkse voorwaarden, indien aanwezig, leidend. Uw Mediator zal de huwelijkse voorwaarden daarom altijd doornemen. Veelal is een lijst met eigendommen toegevoegd. Daaruit kan in elk geval worden afgeleid wie de eigenaar is van zaken die ten tijde van het huwelijk zijn aangebracht.

Om te bepalen wie de eigenaar is van zaken die na het huwelijk zijn verkregen, is de verdere inhoud van de huwelijkse voorwaarden belangrijk. Vaak bevatten de huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding. Kort gezegd houdt dit beding in, dat u jaarlijks uw inkomen samen verdeelt en hiervan een schriftelijke administratie bijhoudt. Indien aan een periodiek verrekenbeding geen uitvoering is gegeven, kan dit consequenties hebben die vooraf niet altijd zijn voorzien. Zo kan het voorkomen dat op een aparte spaarrekening gespaarde inkomsten, alsnog tot het gezamenlijke eigendom dienen te worden gerekend.

Financiën