17-11-2017 | Aftrek partneralimentatie in 2019 omlaag

De hervorming van het belastingstelsel uit het regeerakkoord Rutte III heeft grote gevolgen voor de aftrek van partneralimentatie.
Op dit moment kunt u, als u partneralimentatie betaald, de betaalde alimentatie als persoonsgebonden aftrek opvoeren in uw aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kon u de betaalde partneralimentatie aftrekken tot een percentage van maximaal 52%.

De nieuwe plannen voorzien in een geleidelijk afbouw van de hoogte waartegen aftrekposten in mindering kunnen worden gebracht op het (belastbare)inkomen.
Dit geldt niet alleen voor b.v. de hypotheekrente, maar ook voor de betaalde partneralimentatie.

Tabel aftrekbeperking aftrekposten (afgerond)

2019   49%
2020   46%
2021   43%
2022   40%
2023   37%

In 2023 kunt u dus de betaalde partneralimentatie niet meer aftrekken tegen maximaal 52%, maar tegen 37%.

Wellicht kunt u overwegen de partneralimentatie af te kopen in 2018 zodat u nog van de maximale aftrek kunt profiteren. Laat u wel door één van onze ervaren echtscheidingsmediators informeren over de gevolgen van een eventuele afkoop.

Alimentatie