30-11-2019 | De mogelijke voor- én nadelen van afkoop van partneralimentatie (deel 2)

Regelmatig bereikt ons de vraag of het niet verstandig is om de partneralimentatie af te kopen.

In dit artikel zullen wij de hierop nader ingaan. Attentie, in dit deel beschrijven wij alleen de fiscale  aspecten, niet de juridische gevolgen van de afkoop. Hierover meer in een vorig artikel (deel 1).

Fiscale aspecten

Bij verrekeningen van partneralimentatie met andere vermogensbestanddelen krijgen partijen te maken met specifieke fiscaliteiten. Voor de ontvanger geldt dat een afkoopsom van partneralimentatie fiscaal wordt belast. Dat geldt ook voor alles dat in de plaats van deze afkoopsom komt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over overwaarde in de woning.

Waar moeten partijen op letten?

 • Inkomstenbelasting. De belastbare periodieke uitkering en verstrekking verhoogt het belastbaar inkomen in box 1. De alimentatiegerechtigde moet over de afkoopsom inkomensbelasting betalen.
 • Algemene heffingskorting. De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen uit werk en woning. De algemene heffingskorting wordt door de afkoopsom van de ontvanger aanzienlijk verlaagd.
 • Inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet. Over belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen dient inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet betaald te worden. Dit gaat om 5,7% over een grondslag van maximaal € 55.927 (cijfers 2019).
 • Toeslagen. Door de verhoging van het inkomen uit werk en woning voor de alimentatiegerechtigde zal ook het verzamelinkomen toenemen. Hierdoor wordt de aanspraak op toeslagen aanzienlijk lager (of nihil). Mogelijk moet een deel van de toeslagen worden terugbetaald. Voorkomende toeslagen die zeer relevant zijn na een scheiding:
  • Kindgebonden budget
  • Kinderopvangtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag

De betaalde afkoopsom is onder voorwaarden aftrekbaar. Om alles fiscaal in de juiste banen te leiden zal de afkoopsom pas na het inschrijven van de echtscheiding aan de ex-echtgenoot betaald moeten worden. Gebeurt dit niet dan heeft dat tot gevolg dat de afkoopsom wél belast is bij de alimentatiegerechtigde, maar niet aftrekbaar is voor de alimentatieplichtige.

Met de juiste begeleiding en vastlegging kunnen in het jaar van ontbinding van het fiscaal partnerschap de genoemde financiële tegenvallers van de afkoop voor wat betreft de inkomstenbelasting worden geneutraliseerd. In dat jaar kan worden geopteerd voor het voljaarspartnerschap. Het gevolg is dat er geen effect is voor de inkomstenbelasting en voor het eventuele recht op toeslagen. Het resultaat is een netto afkoop. Wel dient 5,7% inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet over de afkoopsom betaald te worden aan de Belastingdienst. Daarnaast treden er vanaf 2020 door een wijziging van de aftrekregels rond de partneralimentatie (persoonsgebonden aftrek) wel verschillen op in de inkomstenbelasting.

Afkoop van partneralimentatie is complex. De uitvoering luistert zeer nauw. Laat u derhalve deskundig informeren door onze mediators.

Alimentatie