29-06-2019 | Nieuwe wetgeving Partneralimentatie – deel 2

Op 24 mei publiceerde wij al de regels die per 1 januari 2020 gaan gelden voor het vaststellen van de duur van de partneralimentatie.

Naast de hoofdregel van maximaal 5 jaar, zijn er ook 2 afwijkende regels. Wij zullen deze aan de hand van een voorbeeld nader uiteenzetten. 

Voorbeeld: Man (geboren op 2 februari 1959) is op 21 februari 2005 gehuwd met Vrouw (geboren 6 november 1969). Zij hebben samen drie kinderen (een tweeling, geboren 27 december 2006 en een zoon, geboren 28 december 2013). Zij gaan scheiden. Het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend op 7 februari 2020 en ingeschreven in het register op 1 mei 2020.
 
De maximale duur van de partneralimentatie bedraagt voor beiden: 

Hoofdregel (5 jaar):   duur tot 1 mei 2025
 
Tot leeftijd 12 jaar van het jongste kind:   duur tot 28 december 2025
 
Huwelijk langer dan 15 jaar:   niet van toepassing (op datum indienen verzoekschrift huwelijk < dan 15 jaar)

 

Stel dat het verzoek tot echtscheiding niet op 7 januari 2020 was ingediend maar op 7 maart 2020, dan zou de maximale duur van partneralimentatie zijn: 

  • Voor de Man tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd: n.l. op datum indienen verzoekschrift duurde het huwelijk langer dan 15 jaar én de Man bereikt binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Voor de Vrouw tot 10 april 2030 (10 jaar): op datum indienen verzoekschrift duurde huwelijk langer dan 15 jaar én de Vrouw is geboren voor 1 januari 1970 en meer dan 10 jaar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Alimentatie