28-05-2019 | Flits scheiding is nog steeds mogelijk! De Mediator helpt.

In een arrest van de Hoge Raad  (ECLI:NL:HR:2008:BC5901) bekend onder de “Zwitserse verhuiszaak” heeft de Hoge Raad een aantal criteria opgesteld op welke wijze de belangen afweging dient te geschieden als één ouder met het kind waarover het gezamenlijk gezag gevoerd wordt wil verhuizen, al dan niet naar het buitenland.

De rechtbank dient dan in ogenschouw te nemen:

  1. de noodzaak om te verhuizen (objectief)
  2. mate waarin de verhuizing is bedacht en voorbereid
  3. geboden alternatieven om de gevolgen voor de andere ouder te compenseren
  4. mate van onderlinge communicatie tussen de ouders
  5. recht van de andere ouder en het kind om in een vertrouwde omgeving contact te hebben
  6. verdeling & continuïteit zorgtaken
  7. frequentie van het contact tussen achterblijvende ouder en het kind
  8. leeftijd & mening van het kind en de mate waarin het kind geworteld is
  9. (extra) kosten na de verhuizing

Kinderen en scheiden, Juridische vraagstukken