24-05-2019 | Regels voor Partneralimentatie worden per 1 januari 2020 aangepast

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019  het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie aangenomen. Dit voorstel beperkt de duur van de partneralimentatie tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. De nieuwe wetgeving ziet toe op de duur van de partneralimentatie.

Als uitgangspunt gaat de duur van het huwelijk gelden. Een ex-partner hoeft nog maar partneralimentatie te betalen over de periode tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Voor langdurige huwelijken en huwelijken waarbij er jonge kinderen zijn gaan andere regels gelden. 

Uitzonderingen op de hoofdregel zijn:

  • Bij huwelijken langer dan 15 jaar en als de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.
  • Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaar.
  • Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar.

De nieuwe regels gaan naar verwachting per januari 2020 gelden. Voor al lopende alimentatieverplichtingen zijn de nieuwe regels niet van toepassing.

Alimentatie