08-05-2019 | Bijstandsverhaal

Onze mediators komen enkele keren per jaar de situatie tegen dat er sprake is van Bijstandsverhaal. Met bijstandsverhaal wordt gedoeld op de situatie waarin een ex-echtgenoot, man of vrouw, een bijstandsuitkering krijgt van de gemeente en de gemeente besluit die bijstandsuitkering terug te vorderen op de andere ex-echtgenoot.

Partijen kunnen als zij gaan scheiden afspreken dat er geen partneralimentatie aan elkaar wordt betaald. Bijvoorbeeld wanneer beiden een baan hebben.  Zo’n afspraak wordt een nihilbeding genoemd. Maar stel dat een ex echtgenoot onverhoopt toch een bijstandsuitkering moet aanvragen, dan kan de gemeente overgaan tot bijstandsverhaal.

De gemeente die de uitkering verstrekt is namelijk niet gebonden aan zo’n nihilbeding. De gemeente mag op grond van de wet zelfstandig besluiten de verleende bijstand op de andere ex-echtgenoot te verhalen, nihilbeding of niet. Wel moet dat besluit aan bepaalde voorwaarden voldoen, namelijk aan de wettelijke maatstaven van behoefte en draagkracht. Deze maatstaven gelden ook wanneer er wel sprake van partneralimentatie zou zijn geweest.

Het spreekt voor zich dat er zeer ongewenste situaties zich voordoen als een gemeente je aanschrijft om wegens verleende bijstand maandelijks een fors bedrag aan hen te gaan betalen. Je kan in beroep gaan bij de rechtbank tegen deze vordering en verweer voeren. Maar linksom, of rechtsom, een ongewisse uitkomst, veel kosten maken en de nodige stress.

Laat je dus tijdens de echtscheiding door onze deskundige Mediators goed informeren.

Na de scheiding