21-04-2019 | Uitspraak Rechtbank Den Haag : ECLI:NL:RBDHA:2018:16307: moeder wil met kinderen verhuizen, zorgtaken vader hierdoor ingeperkt, verhuizing niet toegestaan.

Dat het voor moeder moeilijk is opvang te vinden weegt niet op tegen recht vader en kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving. Bij verhuizing van de moeder met de kinderen naar een andere woonplaats wordt de rol van de vader te ver ingeperkt. Voorgestelde zorgregeling van 3 van de 4 weekends per maand weegt daartegen niet op. De kinderen zullen als gevolg hiervan in een situatie terecht komen waarin hun leven feitelijk opgesplitst wordt. En vader mist dan alle doordeweekse ouder-activiteiten. Geen vervangende toestemming om te verhuizen.

De rechtbank overweegt:
Dat het voor de moeder moeilijk is achtervang te vinden weegt in ieder geval niet op tegen het recht van de vader en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving in hun huidige woonplaats. Bij een verhuizing van de moeder met de kinderen naar elders wordt de rol van de vader te ver ingeperkt. Het contact tussen de vader en de kinderen wordt – indien het voorstel van de moeder wordt gevolgd – beperkt tot drie van de vier weekenden per maand. Dit leidt ertoe dat de vader niet of nauwelijks betrokken kan zijn bij de schoolgang van de kinderen en bij andere doordeweekse activiteiten. Voor de kinderen betekent het dat zij drie van de vier weekenden het contact met hun familie en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes in de nieuwe woonplaats moeten missen en dat zij worden belemmerd in weekendactiviteiten aldaar, zoals sport en kinderfeestjes. De kinderen zullen als gevolg hiervan in een situatie terecht komen waarin hun leven feitelijk opgesplitst wordt. Te voorzien valt dat daardoor op termijn – naarmate zij ouder worden en hun sociale leven zich in toenemende mate zal concentreren rond hun doordeweekse leefomgeving – de zorgregeling nog verder ingeperkt zal worden.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het in het belang van de kinderen dat zij in hun vertrouwde omgeving, n.l. de huidige woonplaats, kunnen blijven.

Kinderen en scheiden