10-04-2019 | Vergoedingsrechten: uitgesloten vermogen van de vrouw gebruikt voor consumptieve uitgaven Uitspraak Hoge Raad ECLI:NL:PHR:2019:58

De uitspraak in van de Hoge Raad ziet toe op de vraag:

Heeft in dit geval de vrouw een vergoedingsrecht op de gemeenschap als geld dat haar onder  uitsluitingsclausule was geschonken vervolgens is besteed aan huishoudelijke en consumptieve uitgaven? Het antwoord: Ja

HR: de man heeft slechts heeft gesteld dat het bedrag van de schenkingen is besteed aan de huishouding, vakanties en consumptieve uitgaven. Die stelling is geen afdoende verweer tegen de vordering van de vrouw (tot vergoeding van de bedragen die haar onder uitsluiting zijn geschonken, welke bedragen in gemeenschap terecht kwamen), nu die uitgaven de voldoening van gemeenschapsschulden betreffen en daarom niet afdoen aan het vergoedingsrecht van de vrouw. Vrouw dus recht op vergoeding nominale bedrag schenkingen: in deze zaak 30.000 euro.

Noot: Onze mediators constateren dat veel mensen vaak niet goed op de hoogte zijn van vergoedingsrechten. Laat u door ons hierover deskundig adviseren.

Juridische vraagstukken