23-03-2019 | Voogdij over de kinderen

Wanneer beide ouders zijn overleden, staan de kinderen er alleen voor. Een voogd is nodig wanneer de kinderen nog minderjarig zijn. Als de voogdij nergens is vastgelegd, dan zal de rechter een voogd zoeken die de minderjarige kinderen in huis wil nemen en opvoeden.

Ouders kunnen zelf de voogdij laten vastleggen voor het geval beiden ouders komen te overlijden. Dit kan bij een notaris, maar sinds 2014 kunnen ouders ook zonder testament iemand als voogd aanwijzen. Dit kan kosteloos door registratie in het Gezagsregister. Je kunt hiervoor het webformulier voor aantekening gezag na overlijden invullen op de website rechtspraak.nl.

Wanneer een ouder komt te overlijden dan vallen de kinderen in eerste instantie onder het gezag van de andere ouder, mits deze het ouderlijk gezag heeft. Andersom geldt dat ook. Heb je echter als ouder alleen het gezag over de kinderen en kom je te overlijden, dan bepaalt de rechter wie het gezag of de voogdij over de kinderen krijgt.

Ook wanneer er in een testament een voogd is benoemd of dit in het Gezagsregister is geregistreerd, dan nog kan de andere ouder zonder gezag een verzoek indienen om het gezag te krijgen. De rechter mag alleen een ander dan deze ouder benoemen als dit beter is voor het kind.

Kinderen en scheiden