28-01-2019 | Hoe wordt alimentatie berekend bij een ondernemer?

Het berekenen van alimentatie bij ondernemers is maatwerk. Het maken van een juiste berekening is niet altijd eenvoudig omdat het inkomen jaarlijks sterk kan verschillen.

Normen

Voor de berekening van alimentatie wordt uitgegaan van de zogenaamde "Trema-normen", opgenomen in het rapport alimentatienormen als gehanteerd door de Rechtbanken. Bij kinderalimentatie wordt eerst bekeken wat een kind kost, daarna wordt bekeken wat de ouders kunnen betalen aan de hand van een formule op basis van hun huidige inkomen en verdiencapaciteit. Voor het vaststellen van partneralimentatie wordt eerst bekeken wat de ex-partner nodig heeft, ook wel de behoefte genoemd. Daarna worden berekeningen gemaakt om te bepalen in hoeverre een partner in staat is om bij te dragen in het levensonderhoud voor zijn ex-partner als deze hierin niet zelf in kan voorzien. Dit wordt de draagkracht genoemd. In een dergelijke berekening wordt met inkomsten, lasten en verdiencapaciteit rekening gehouden.

Bedrijfseconomische winst

In het verleden werd door de Rechtbank vooral gekeken naar de bedrijfseconomische winst van de ondernemer bij het beoordelen van de draagkracht. Aan de hand van de laatste 3 jaarrapporten werd veelal met de gemiddelde winst over die periode gerekend. Probleem is echter dat jaarstukken informatie geven over het verleden en niet over de huidige situatie én de toekomst van de onderneming. Dit is niet altijd gunstig voor de ondernemer, zeker niet ten tijde van recessie.

Kasstroomoverzicht

Steeds meer rechters zijn zich hier bewust van en gaan uit van de te verwachte beschikbare winst van de ondernemer. Daarvoor is het te adviseren om kasstroomoverzichten, die meer inzicht bieden voor de toekomst, op te stellen. De kasstroom laat namelijk zien wat u vanaf morgen kunt betalen. In combinatie met de kasstroom over het verleden kan een geschatte toekomstige kasstroom gemaakt worden.

Alimentatie