02-12-2018 | Partneralimentatie als er voldoende vermogen is?

Met enige regelmaat wordt ons de vraag voorgelegd of er wel sprake kan zijn van partneralimentatie wanneer de alimentatiegerechtigde meer dan gemiddeld vermogend is.

Recent is er een uitspraak geweest van het gerechtshof in Den Haag  en één van het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch in welke zaken wordt beslist dat er géén recht op partneralimentatie bestaat nu de alimentatiegerechtigde over een voldoende vermogen beschikte om in het eigen levensonderhoud te voorzien, al dan niet door rendement of door interen.

Gerechtshof Den Haag 19-09-2018 (pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2622

Geen partneralimentatie bij vermogen van ruim 2 miljoen uit echtscheiding

Hof: vrouw kan in haar behoefte van € 6.348 netto p.m. voorzien deels door te gaan werken en deels uit vermogen uit verdeling van ruim 2 miljoen (rendement en zo nodig interen).

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-09-2018 (pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3997

Hof: van vrouw mag worden verwacht dat zij vermogen verstandig maar in enige mate renderend belegt. Rendement van 3% is haalbaar. Dan resteert geen aanvullende behoefte. Geen recht op levenslang huwelijks welstandsniveau.

Juridische vraagstukken, Alimentatie