04-12-2017 | Indexering alimentatie 2018

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. U vindt hier de meest recente percentages.

Hoe wordt het percentage bepaald?

De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

Indexering 2008-2018 in percentages

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2,2 3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3% 2,1% 1,5%

Met ingang van 1 januari 2018 gaan de vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie met 1,5% omhoog.

Indexatie alimentatie